سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سنگ گرانیت|سنگ ساختمانی|سنگ ساختمانی اصفهان

فروش مستقیم انواع سنگ ساختمانی توسط  گل سنگ سپاهان از مجموعه کارخانه  های سنگ این شرکت در  اصفهان

    

فروش زیبا ترین سنگ ها در زیبا ترین رنگ ها

سنگ تراورتن,گرانیت,مرمریت در رنج قیمت های متفاوت

فروش سنگ ساختمانی نما,فروش سنگ ساختمانی کف

       *توجه:10 درصد از قیمت همه سنگها کاهش یافته است.
 قیمت کلیه سنگ های ساختمانی بر حسب ابعاد,متراژ و درجه سنگ متغیر میباشد.جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های مربوطه تماس حاصل گردد.

قیمت هر متر سنگ گرانیت به تومان

قیمت سنگ بهاره ی زنجان ,درابعاد40*40 سانتیمتر: 27،000-سنگ پله:41،000

قیمت سنگ گرانیت زفره درابعاد40*40 سانتیمتر: 23،000-سنگ پله:36،000

قیمت سنگ نهبندان کرم ,درابعاد40*40 سانتیمتر: 44،000-سنگ پله:62،000

قیمت سنگ نهبندان پرتغالی ,درابعاد40*40 سانتیمتر: 56،000-سنگ پله:74،000

قیمت سنگ نهبندان آستان طوسی ,درابعاد40*40 سانتیمتر: 37،000-سنگ پله:79،000

قیمت سنگ خرم دره  ,درابعاد40*40 سانتیمتر:26،000-سنگ پله:39،000

قیمت سنگ مشکی نطنز ممتاز ,درابعاد40*40 سانتیمتر: 49،000-سنگ پله:148،000

قیمت سنگ گرانیت سفید نطنز ممتاز ,درابعاد40*40 سانتیمتر: 33،000-سنگ پله:39،000

قیمت سنگ گرانیت مروارید مشهد ,درابعاد40*40 سانتیمتر: 25،000-سنگ پله:37،000

قیمت سنگ گرانیت قرمز یزدگوجه ای ,درابعاد40 سانتیمتر طولی: 84،000

قیمت سنگ گرانیت قرمز یزدعنابی ,درابعاد40 سانتیمتر طولی: 79،00

قیمت سنگ گرانیت شاهین دژ ممتاز ,درابعاد40*40 سانتیمتر:29،000-سنگ پله:64،000

قیمت سنگ گرانیت جنگلی بیرجند معمولی ,درابعاد40*40 سانتیمتر:44،000

قیمت سنگ گرانیت جنگلی بیرجند شمش ,درابعاد40*40 سانتیمتر:49000 

قیمت سنگ تراورتن

قیمت هر متر سنگ تراورتن در ابعاد 40 سانتیمتر طولی به تومان

قیمت سنگ تراورتن شکلاتی تیره یزد39000-49000قیمت سنگ تراورتن چرمی حاجی آباد39000-84000قیمت سنگ تراورتن عباس آباد34000-149000قیمت سنگ سیلور ماکو سوپر89،000قیمت سیلور ماکو ممتاز69000

قیمت سنگ سیلور خرمایی بی موج تکاب69000-88000

قیمت سنگ سیلور روشن چرمی کاشان64،000

قیمت سنگ سیلور تیره کاشان83،000

قیمت سنگ چینی نیریز سوپر40،000
قیمت سنگ چینی نیریز ممتاز34،000
قیمت سنگ چینی نیریز درجه یک 30،000

قیمت سنگ چینی سیرجان سوپر
قیمت سنگ چینی سیرجان ممتاز

قیمت سنگ چینی لایبید ممتاز26000
قیمت سنگ چینی لایبید درجه یک22000

قیمت سنگ کریستال لایبید18000

قیمت سنگ مرمریت

قیمت هر متر سنگ های ساختمانی مرمریت به تومان

 سنگ مرمریت گندمک شیرازدرجه 1, 40*40 قیمت:30،000 -سنگ پله مرمریت گندمک شیرازدرجه یک 56،000

 سنگ هرسین سوپر,40*40 قیمت:60،000-قیمت سنگ پله هرسین سوپر118،000

سنگ خوبسنگان سوپر, 40*40 قیمت:52،00-قیمت سنگ پله خوبسنگان سوپر90،000

 سنگ خوبسنگان ممتاز,40*40 قیمت :45،000- قیمت سنگ پله خوبسنگان ممتاز80،000

 سنگ چهرک کرم صورتی,40*40 :قیمت50،000-قیمت سنگ پله چهرک کرم صورتی170،000

 سنگ چهرک کرم,40*40 قیمت:52،000-قیمت سنگ پله چهرک کرم170،000

 سنگ چهرک زیتونی, 40*40 قیمت:50،000-قیمت سنگ پله چهرک زیتونی170،000

 سنگ چهرک کرم زیتونی, 40*40 قیمت:55،000-قیمت سنگ پله چهرک کرم زیتونی180،000
 سنگ هرسین ممتاز, 40*40 قیمت:50،000-قیمت سنگ پله هرسین ممتاز100،000